Universální hořáky

Universální hořáky

Universální hořáky se šnekovým podavačem.

Výkon 5 - 40kW.

Univerzalní hořák dokonale spaluje : uhlí ořech 2  o velikosti 10 - 25 mm, uhelné směsi, uhelný mour, obilniny a jejich směmsi, všechny druhy pelet...

0,- bez DPH

Hořák se dá regulovat v rozsahu od 3 kW do 25 kW. Palivo je podáváno do spalovací komory pomocí šnekového dopravníku. Pohon šnekové hřídele zajišťuje zpřevodovaný elektromotor.

Hořák se dá instalovat do všech vyráběných litinových a plechových kotlů na tuhá paliva. Součástí hořáku je ventilátor, který podporuje hoření sekundárním vzduchem. Dále se na hořák připevňuje násypka, která nám umožňuje automatické podávání a výdrž násypky je 3-4dny ( podle druhu paliva a okolní teploty)

Palivo je ze zásobníku podáváno šnekovým dopravníkem do hořáku, kde je rovněž ventilátorem vháněn spalovací vzduch. Vznikající popel přepadává do popelníku pod hořákem. Hořák se spodním přikládáním paliva funguje podobně jako kovářská výheň. Vše probíhá plně automaticky bez zásahu obsluhy, která pouze vybírá popel.

Konstrukce univerzálního hořáku 25kW je navržena tak, že šnek tlačí materiál před sebe do pece, kde se spaluje. Popel a nespálený materiál pak padá otevřenou stranou do popelníku. Tento typ dokonale spaluje uhlí ořech 2, uhelné směsi, obilniny, pelety…Díky své kondtrukci dokáže hravě vytlačit i vzniklé spékance.

        

Celý systém je řízen nejmodernější elektronickou řídicí jednotkou, která nám umožňuje nastavení:

4 režimy (normální, den/noc, kalendářní, ekonomický)

2 teplotní čidla pro nastavení teplot (čidlo ustřední topení a teplé užitkové vody)

2 ochranná teplotní čidla (na šneku a v násypce)

   výstup na externí pokojový termostat - lze ovládat přímo z pokoje

množství materiálu při přikládání

posuv podávacího šneku, interval

množství vháněného vzduchu

regulace teploty ú.t. a t.u.v.

     Automatický provoz je chráněn proti zpětnému prohoření za pomocí dvou ochranných čidel. Ochranné čidlo na šneku při zaznamenání teploty nad 92°C vypne úplně ventilátor. Další ochranné čidlo v násypce při zaznamenání teploty nad 92°C sepne otáčení šneku a vyhrne všechem materiál do kotle. Největší ochranou hořáku se přikládá tomu, že celý systém je vzduchotěsně uzavřen. Další mechanickou ochranou je připravený ventil na zálevový systém, buď bimetalovou pojistkuo nebo voskovou zátkou a zalití vodou například z kanistru.

Technické parametry:

Výkon 3-25kW

Výkon motoru: 90W, Výkon ventilátoru: 75W

Granulace - paliva až do 30 mm

Výkon 5 - 40 kW

Další parametry:

Ohnište je vyrobeno ze specielní temperované litiny

Výhřevnost materiálů:

Druh Paliva

Spalné teplo hořlaviny Qsdaf [kJ/kg]

Vodík v hořlavině Hdaf [%]

Obsah vody Wr [%]

obsah popela Ad [%]

Výhřevnost paliva Qir [kJ/kg]

Pelety dřevěné kvalitní

19934

6,93

5,0

1,5

17099

Pelety dřevěné nekvalitní

19934

6,93

10,0

1,5

16070

Pelety z biomasy

19626

7,24

10,0

5,0

15168

Hnědé uhlí ořech 2

30200

5,60

9,8

30,2

17995

 

productproductproduct